Aled Rhys Hughes
bottom_left_head
>> Hafan / Home
>> Portffolios lluniau / Imageportfolios
>> Bywgraffiad / Biography
>> Siop / Shop
Cartref / Home
Yn ol / Back
Oriel / Gallery Cartref Nain a Taid yn Llansannan oedd Llys Euryn. Ar l ffermio gydol eu hoes, ymddeolodd y ddau i'r byngalo bychan newydd yn y pentref. Troesant gae anaddawol yn ardd ryfeddol a llanwyd y ty thrugareddau eu bywyd yn lluniau'r teulu, ornaments a phetheuach ymddangosiadol ddi-werth. Ymhlyg yn y geriach hyn i gyd yr oedd holl straeon eu bywyd. Lluniau o straeon y bywyd hwnnw, wedi ei weld ar l iddynt fynd ar daith olaf i gartref henoed, yw'r casgliad hwn felly. Llys Euryn was my grandparents' house in Llansannan, north Wales. After a life spent as farmers they retired to this brand new bungalow in the village. Here they created an extraordinary garden from an unpromising field, and filled the house with the furnishings of their old life family photos, ornaments and beautifully kitsch bits and pieces. All were imbued with the story of their lives. Here, therefore, are photographs of that life story, told after they left for the last time, to an old people's home.
black_square_footer Aled Rhys Hughes 2008 | aled@ffotog.f9.co.uk