Aled Rhys Hughes
bottom_left_head
>> Hafan / Home
>> Portffolios lluniau / Imageportfolios
>> Bywgraffiad / Biography
>> Siop / Shop
Ynysoedd Heledd / Hebrides
Yn ol / Back
Oriel / Gallery Yn 1998 yr es i ynysoedd Heledd am y tro cyntaf, er mod i wedi dychmygu mynd yno ers blynyddoedd. Ers y tro cyntaf hwnnw, rwyf wedi dychwelyd bob blwyddyn, a gweld cymuned yn newid o flaen fy llygaid.

Mae syniad pobl y Tir Mawr am Ynysoedd Heledd fel un lle yn anghywir. Mae gan bob ynys, o Lewis faith yn y gogledd i Vatersay fel gem yn y de, ei chymeriad unigryw. Bu pobl yn dyfeisio bywoliaeth yma ers canrifoedd; fy mhrif ddiddordeb i oedd gweld effaith dyn ar y tirlun ac yn y tirlun. Er nad oes pobl yn y lluniau, mae ei heffaith yn drymlwythog ymhob delwedd.

Bygythir Ynysoedd Heledd o sawl tu. Mae cyfyng-gyngor amgylcheddol yn peri bod datblygiad ynni cynnaladwy yn bygwth un o'r cynefinoedd gwyllt pwysicaf ac un o'r tirluniau mwyaf unigryw yn holl ynysoedd Prydain. Mae'r ffatri wynt yn siwr o ddod i Lewis, felly mae elfen o gofnodi rhywbeth sydd ar fin cael ei golli am byth yn y lluniau hyn hefyd.

I first visited the Outer Hebrides in 1998, but I had imagined myself there for many years before then. Since that initial visit I have returned every year; and witnessed the place changing before my very eyes.

The notion of the Outer Hebrides as one place is wrong. Each island, from vast Lewis in the north to jewel-like Vatersay in the south, has its distinct character. People have devised a living for themselves here for millennia; my main interest is seeing their effect on and in the landscape. Although there are no people in these photographs, the images are suffused with their effect.

The Outer Hebrides are under threat from many sources. An environmental dilemma means that a sustainable energy development threatens one of the most important wildlife habitats, and most interesting landscapes, anywhere in the British Isles. The Lewis wind factory is bound to come, so there is an element of documenting something which is about to vanish forever in these images as well.

black_square_footer Aled Rhys Hughes 2008 | aled@ffotog.f9.co.uk