Aled Rhys Hughes
bottom_left_head
>> Hafan / Home
>> Portffolios lluniau / Image portfolios
>> Bywgraffiad / Biography
>> Siop / Shop
Môr Goleuni:Tir Tywyll / Sea of Light:Dark Land
Yn ol / Back
Oriel / Gallery


Bu bywyd a gwaith y bardd a’r heddychwr mawr Waldo Williams (1904– 1971) o ddiddordeb i mi ers amser. Cefais gyfle arbennig yn 2004 i lunio cyfres o luniau mewn ymateb i’w waith ysgrifenendig o ganlyniad i dderbyn comisiwn gan Wasg Gomer oedd, fel cyhoeddwr y bardd, yn awyddus i ddathlu canmlwyddiant ei eni. Cyhoeddwyd y gyfrol Môr Goleuni / Tir Tywyll o dan olygyddiaeth Damian Walford Davies ym mis Awst 2004.

Cafodd Waldo brofiad ysbrydol pan oedd yn bedair ar ddeg oed a wnaeth iddo gredu ‘bod pobl, yn anad dim, yn frodyr a chwiorydd i’w gilydd’. Hyn a lywiodd ei weledigaeth gydol ei oes. Roedd yn Grynwr, yn heddychwr a ddioddefodd galedi personol enbyd oherwydd ei ddaliadau ac yn fardd gyda’r gorau a welodd Cymru erioed. Ymagis yw’r lluniau, a waned yn bennaf yn Sir Benfro, sir Waldo, i ddehongli ei ddaliadau arbennig, daliadau sy’n debyg iawn i’r hyn a gredaf i.
The life and work of the great poet and pacifist Waldo Williams (1904–1971) has interested me for a long time. In 2004 I was given a special opportunity to create a series of photographs in response to his written work. I received a commission by Gomer Press, the poet’s publisher, who were eager to celebrate the centenary of his birth. The volume Môr Goleuni / Tir Tywyll edited by Damian Walford Davies was published in August 2004.

When he was 14, Waldo had a spiritual experience which caused him to believe that people, above all else are brothers and sisters to one another. It was this which directed his vision for life. He was a Quaker, a pacifist who suffered personal hardship because of his beliefs and an immense poet, among the best Wales has seen. My photographs, which are mostly from Pembrokeshire, Waldo’s county, are an attempt to interpret his visionary beliefs, beliefs which are very similar to my own.
black_square_footer Aled Rhys Hughes 2008 | aled@ffotog.f9.co.uk