Aled Rhys Hughes
bottom_left_head
>> Hafan / Home
>> Portffolios lluniau / Image portfolios
>> Bywgraffiad / Biography
>> Siop / Shop
Rhyw Deid yn Dod Miwn / A Tide Coming In
Yn ol / Back
Oriel / Gallery

Cefais fy nghomisiynu i baratoi cyfres o luniau o’r arfordir ar gyfer cyfrol gan Wasg Gomer. Er mwyn gosod her i mi fy hun, penderfynais y byddwn yn gwneud y lluniau i gyda yn fformat mawr 10x8 – tipyn o her yn wir, o gofio’r tywydd gwlyb a gwyntog a ddioddefodd arfordir Cymru dros y ddwy flynedd ddiwethaf!

Er bod y gyfrol a ddeilliodd o’r project, Rhyw Deid yn Dod Miwn (gydag Iwan Llwyd, Gomer 2008) yn dilyn trywydd yn erbyn y cloc sy’n dechrau ar lannau aber Dyfrdwy ac yn gorffen yng ngolwg Pont Hafren, nid felly y daeth y lluniau. Yn Sir Fôn y gwnes i’r llun cyntaf, sef un o’r White ladies, marciau llywio cychod sy’n sefyll ym mhen pella’r ynys, gyferbyn ag Ynysoedd y Moelrhoniaid. Roedd y gwaith i fod i gymryd blwyddyn, ond fe gymerodd ddwywaith yr amser a ddychmygais yn y pen draw.

Bwriad y lluniau yn y gyfres yw bwrw golwg newydd ar arfordir cyfnewidiol Cymru. Os oes thema ganolog yn ysbrydoli’r lluniau, yna gwaith dyn wrth geisio dylanwadu ar yr arfordir yw hwnnw; perthynas anesmwyth iawn yw hi.

 

I was commissioned to prepare a series of photographs of the Welsh coast for a book by Gomer Press. I set myself a challenge of using a large format 10x8 field camera to complete the work – a challenge indeed, when one remembers the dreadful weather encountered on the Welsh coast during the past two years!

Although the order of the pictures in the volume which ensued, Rhyw Deid yn Dod Miwn (with Iwan Llwyd, Gomer 2008) follows an anticlockwise path beginning on Deeside and ending within sight of the Severn Bridge, this wasn’t how the images were made. I made the first image in Anglesey, that of the White Lady, a navigation marker in the landscape in the far north west of the island, opposite the Skerries. The work was meant to take a year, but it took twice as long as I had imagined in the end.

The purpose of the series of images is to cast a fresh eye over Wales’s ever-changing coastline. If there is a central theme which informs the images, it is the mark which man has tried to make on the coast; the relationship between man and shore remains an uneasy one.

black_square_footer Aled Rhys Hughes 2008 | aled@ffotog.f9.co.uk