Aled Rhys Hughes
bottom_left_head
>> Hafan / Home
>> Portffolios lluniau / Image portfolios
>> Bywgraffiad / Biography
>> Siop / Shop
Siop / Shop
Yn ol / Back
Printiau / Prints

Mae modd prynu darnau o waith, yn barod i'w rhoi ar y wal. Os oes
gennych ddiddordeb mewn prynu print (nifer cyfyngedig iawn)
cysylltwch yn uniongyrchol ag Aled i drafod y pris a'r fformat.

You can buy selected artworks, ready to go on your wall. If you are
interested in buying a print (very limited editions) contact Aled
directly to discuss price and format.

Llyfrau / Books

Rhyw Deid yn Dod Miwn

Cyfrol hardd yn cyfuno geiriau a delweddau am arfordir unigryw Cymru. Dengys y gyfrol hon ddarlun newydd, cyfoes o holl amrywiaeth yr arfordir. Gyda nodiadau gan y ffotograffydd yn esbonio cyd-destun rhai lluniau a hefyd map lliw o'r lleoliadau yn y gyfrol.

Ar gael o:
Gomer
Amazon


A Tide Coming In

A combination of poetry and striking photographs of the Welsh coast. This volume gives a new and fresh light on our familiar coast. The photographer's notes offers an insight to his work, and the volume also includes a colour map of the locations featured.

Available from:
Gomer
Amazon

Môr Goleuni Tir Tywyll

Casgliad cyfoethog o ddelweddau ffotograffig grymus o leoliadau yn sir Benfro yn bennaf wedi eu cyfosod â dyfyniadau byrion o gerddi Waldo Williams (1904-71) yn adlewyrchu deuoliaeth cysyniadau gwaelodol y bardd. 65 ffotograff lliw a 9 ffotograff du-a-gwyn.

Ar gael o:
Gomer (clawr meddal)
Gomer (clawr caled)


Sea of Light Dark Land

A rich collection of powerful photographic images mainly from Pembrokeshire placed side by side with short extracts from the poetry of Waldo Williams (1904-71) reflecting the duality of the poet's basic concepts. 65 colour and 9 black-and-white photographs.

Available from:
Gomer (soft cover)
Gomer (hard cover)

Rhyfedd o Fyd

Cyfrol dreiddgar o ysgrifau cyfoes sy'n gofyn cwestiynau pwysig am ein byd. Hanes teithiau i fannau arbennig ac ymateb athronyddol i newyddion a helyntion y dydd. Y mae'r awdur yn bwrw'i fol am argyfyngau ein hoes - yn cynnwys trafodaeth ar sefyllfa'r Gymraeg fel y mae hi, go-iawn. Ffrwyth cystadleuaeth y Fedal Ryddiaith, Eisteddfod Genedlaethol 2005.

Clawr gan Aled Rhys Hughes.

Ar gael o:
Gomer (clawr meddal)

Rhyfedd o Fyd

A volume of perceptive contemporary essays about the important questions in our world. Includes reports of trips to special places and a philosophical response to everyday's news. The author deals with problems of our time - including a discussion of the situation of the Welsh language. The volume gained praise in the Prose Medal competetion, National Eisteddfod 2005.

Cover by Aled Rhys Hughes.

Available from:
Gomer (soft cover)

black_square_footer Aled Rhys Hughes 2008 | aled@ffotog.f9.co.uk