Aled Rhys Hughes Aled Rhys Hughes
>> Hafan / Home
>> Portffolios lluniau / Image portfolios
>> Bywgraffiad / Biography
>> Siop / Shop
Croeso i wefan Aled Rhys Hughes / Welcome to Aled Rhys Hughes' website.
Fe welwch engrheifftiau o bortffolio'r artist yma / Here you may view examples of the artist's portfolio.

Diweddaraf / Latest:
Lawnsio Rhyw Deid yn Dod Miwn yn Eisteddfod Genedlaethol Caerdydd 2008
Rhyw deid yn dod miwn / A tide coming in
[Am y lluniau / About the images]
  Ffarwel Rock
[Am y lluniau / About the images]
  Môr Goleuni:Tir Tywyll / Sea of Light:Dark Land
[Am y lluniau / About the images]
 
Wrth Chwilio am Gantre'r Gwaelod / Whilst looking for the Lowland Hundred
[Am y lluniau / About the images]
  Cartref / Home
[Am y lluniau / About the images]
  Ynysoedd Heledd / Hebrides
[Am y lluniau / About the images]
black_square_footer Aled Rhys Hughes 2008 | aled@ffotog.f9.co.uk